มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) รับสมัครอาจารย์ และลูกจ้าง 17 อัตรา

 11 ม.ค 2562    7,122 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) รับสมัครอาจารย์ และลูกจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 อัตรา
2. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 1 อัตรา
3. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.อุตสาหการ-เชื่อมประกอบ 1 อัตรา
4. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.ไฟฟ้า 1 อัตรา
5. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.โยธา 1 อัตรา
6. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.เครื่องกล 1 อัตรา
7. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.อุตสาหกรรม-เชื่อมประกอบ 1 อัตรา
8. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา พลศึกษาและนันทนาการ 1 อัตรา
9. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 อัตรา
10. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา อส.บ.เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม 1 อัตรา
11. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา) 1 อัตรา
12. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชา ค.อ.บ.โยธา 1 อัตรา
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
4. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาครุศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบผลิต (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร