มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 17 อัตรา

 14 พ.ย 2560    4,672 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท (ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท  (ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ )
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท  (ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา)
4. บุคลากร  1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท (ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ)
5. นักวิเทศสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท  (ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
6. ช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 11,160 บาท (ปวส.ช่างอุตสาหกรรม)
7. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 11,160 บาท (ปวส.ช่างอุตสาหกรรม)
8. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 11,160 บาท (ปวส.ช่างอุตสาหกรรม)
9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
10. พนักงานสถานที่ 2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4)
11. ผู้ช่วยช่างทั่วไป  2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4)
12. พนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท (วุฒิการศึกษาภาคบังคับ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700ประกาศรับสมัคร