มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา

 9 ก.ค 2562    2,052 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)
1. วิศวกรโยธา ประจำแผนกพัสดุและออกแบบฯ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
2. นักวิเทศสัมพันธ์ ประจำแผนกนโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
3. พนักงานธุรการ ประจำศูนย์วิจัยไหมราชมงคลอีสาน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,160 บาท
4. พนักงานทั่วไป ประจำแผนกอาคารสถานที่ งานอำนวยการ วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท
(รายละเอียดคุณวุฒิดูที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4415-3062 ต่อ 1100

ประกาศรับสมัคร