มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์

 29 มิ.ย 2562    1,469 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม 2562 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร