มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครงาน 10 อัตรา

 5 ก.พ 2562    8,477 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครงาน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
1. นักวิเคราะห์นโยบาย 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
2. วิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท ได้รับวุฒิม.3
4. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 11160 บาท
5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 8340 บาท ได้รับวุฒิการศึกษาภาคบังคับ
6. พนักงานสถานที่ 1 อัตรา เงินเดือน 7110 บาท เพศชาย ได้รับวุฒิป.4 ขึ้นไป
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา เงินเดือน 7110 บาท  ได้รับวุฒิม.3

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา
1. อาจารย์ ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 32000 บาท
2. อาจารย์ ทางด้านการจัดการ/บริหารธุรกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 32000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4328-3700

ประกาศรับสมัคร