มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 5 ส.ค 2562    5,517 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานเลขานุการ สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2 เพศ ชาย/หญิง/อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3 มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
4 สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร