มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 9 มิ.ย 2562    2,826 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
5. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร