มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    5,521 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา,สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง,สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา,สาขาวิชาเวชนิเทศน์,สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

2. นักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โภชนวิทยา

3. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน 14020 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 มิถุนายน 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร