มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

 3 มี.ค 2562    2,668 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-14 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี
2. เพศ ชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน หรือการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6.  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-14 มีนาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร