มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

 21 ก.ค 2562    5,058 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้
1. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง และงานประมาณราคาก่อสร้าง

2. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18360 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร