มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 11 ส.ค 2562    2,252 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

ประกาศรับสมัคร