มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 16 อัตรา

 11 ม.ค 2561    4,640 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 16 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท บรรจุนนทบุรี
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท บรรจุนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

ประกาศรับสมัคร