มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 13 อัตรา

 9 ส.ค 2561    6,823 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท บรรจุนนทบุรี อยุธยา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท บรรจุนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

ประกาศรับสมัคร