มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

 6 พ.ย 2561    12,294 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท (ป.ตรี สาขาจิตวิทยา)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
6. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,900 บาท
7. อาจารย์ สาขาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร|
  ลิงค์สมัคร