มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    12,043 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
5. อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
6. อาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรับสมัคร