มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 7 อัตรา

 13 มี.ค 2561    2,260 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6
อัตราเงินเดือน 7,700 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ งานการคลัง ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 12-19 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร