มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมา16 อัตรา

 13 มี.ค 2561    2,985 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 7,800 บาท
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 8,350 บาท
3. ผู้ปฏิบัติงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 8,350 บาท
4. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ 2 อัตรา เงินเดือน 8,350 บาท
5. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา  เงินเดือน 8,350 บาท
6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 8,350 บาท
7. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักพื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ 1 อัตรา เงินเดือน 8,350 บาท
8. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ 2อัตรา เงินเดือน 9,185 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนตรัง-สิเกา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร