มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 6 ธ.ค 2560    6,748 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
-  วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ การประเมินผลและวิจัย การวัดและการประเมินทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,610 บาท
- วุฒิม.3 มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 หรือสูงกว่า
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,610 บาท
- วุฒิม.3 มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. อาจารย์ สาขาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
- วุฒิปริญญาโท
5. อาจารย์ สาขาพลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
- วุฒิปริญญาโท
6. อาจารย์ สาขาไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
- วุฒิปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 สมัครด้วยตนเอง

ประกาศรับสมัคร