มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

 29 ธ.ค 2561    8,401 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
2. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
4. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท
6. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
7. อาจารย์ สาขาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
8. อาจารย์ สาขานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท
9. อาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัครลิงค์สมัคร