มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร

 9 ส.ค 2561    9,723 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: บุคลากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาการจัดการสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร