มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

 1 มิ.ย 2562    30,388 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขา) 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
2. นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
3. นายสัตว์แพทย์ (ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์) 2 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร