มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา

 2 พ.ย 2561    13,811 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.  นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (ป.ตรี สาขานิติศาสตร์)
2. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ)
3. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
4. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
5. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
6. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
7. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
8. อาจารย์ สาขาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
9. อาจารย์ สาขาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 บาท
10. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 24,600 บาท
11. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 อัตรา เงินเดือน 24,600 บาท
12. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา  เงินเดือน 24,600 บาท

ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร