มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

 11 ต.ค 2560    3,991 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ประจำงานบริหารนโยบายและแผน
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ  7,800 บาท
2. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 2 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ  7,200 บาท
3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ  7,200 บาท

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา(ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ13,840 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนตรัง-สิเกา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร