มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 1 ม.ค 2562    3,730 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท ป.ตรีการบัญชี
2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่วันที่ 2-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1218

ประกาศรับสมัคร