มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 91 อัตรา

 7 พ.ค 2562    12,675 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 91 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 78 อัตรา เงินเดอน 24500-29400 บาท วุฒิปริญญาโท-เอก
2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท วุฒิปริญญาตรี (ปริญญาตรีทุกสาขาหลายอัตรา)
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1234 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร