มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

 6 ธ.ค 2560    1,132 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-25 ธันวาคม 2560
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาทางด้านการบัญชี หรือการเงิน หรือการคลัง
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา
3. นิติกร 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 
สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6-25 ธันวาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30น.

ประกาศรับสมัคร