มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 26 พ.ย 2561    3,094 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขากราฟิกมีเดีย หรือสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาจิตกรรม

2. นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการโฆษณา หรือสาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาการสื่อสาร หรือสาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-358145

ประกาศรับสมัคร