มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี 2 อัตรา

 10 ต.ค 2561    2,444 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

ผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร