มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

 14 มี.ค 2562    1,971 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร