มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักวิชาการศึกษา

 16 เม.ย 2561    8,306 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารวิชาการและนิสิต
อัตราเงินเดือน 13500 บาท + ค่าครองชีพ 1000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร