มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 4 เม.ย 2562    2,370 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (สาขาตามแนบท้ายประกาศ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์) โทร.0-4272-5000 ต่อ 641006

ประกาศรับสมัคร