มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล

 2 ม.ค 2562    3,586 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาทางด้านการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-25 มกราคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
สอบถามโทร.0-4272-5000 ต่อ 641006 หรือ 641014

ประกาศรับสมัคร