มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 10 มิ.ย 2562    1,831 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ส่งใบสมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร