มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

 1 ก.ค 2562    4,404 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
1. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร