มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 13 ส.ค 2562    1,734 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจจะสมัครโปรดขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-1894

ประกาศรับสมัคร