มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา

 9 ส.ค 2561    5,127 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต 1 อัตรา เงินเดือน 13,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. นักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 1 อัตรา เงินเดือน 13,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 1 อัตรา เงินเดือน 13,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  งานอำนวยการ  กองบริหารทั่วไป  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัคร