มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการเกษตร

 1 ก.ค 2562    1,016 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขา พืชสวน พืชไร่ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ การจัดการเกษตร พืชศาสตร์ โรคพืช วนศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถออกแบบ ปรับปรุงและดูแลภูมิทัศน์ หรือมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน จะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา08.30 – 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร