มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 7 มี.ค 2562    3,040 ครั้ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (คณะเภสัชศาสตร์)
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2562
(สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร