มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 9 ม.ค 2562    2,874 ครั้ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โทร.0-4535-3030 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร