มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครลูกจ้างจำนวน 3 อัตรา

 9 มี.ค 2562    2,254 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครลูกจ้างจำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร