มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 28 ต.ค 2561    7,158 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17290 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป หรือ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป หรือ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หรือ
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาองค์การและการจัดการ หนือ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร