มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง รับสมัครอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา

 10 ก.ค 2561    2,565 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสม้ครสอบค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 24,600-30,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัคร