มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล

 2 เม.ย 2562    2,488 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เพศหญิง ปริญญาตรี ทางการพยาบาล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผลดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3425-5790

ประกาศรับสมัคร