มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

 10 มี.ค 2562    3,209 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3425-5790

ประกาศรับสมัคร