มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครนักจิตวิทยาและการแนะแนว

 6 พ.ค 2562    2,612 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครนักจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านจิตวิทยาและการแนะแนว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3425-5790

ประกาศรับสมัคร