มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 1 เม.ย 2562    3,201 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 22750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2849-7500 ต่อ 31703

ประกาศรับสมัคร