มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

 11 ต.ค 2560    734 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703  

ประกาศรับสมัคร