มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา

 15 เม.ย 2562    1,915 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 10,170 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

ประกาศรับสมัคร