มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 4 ก.ค 2562    1,712 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604
สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ด้านการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทั้งเชิงสถิติ และรูปภาพ
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel, Power Point version 2010 ขึ้นไป
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับดี

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

ประกาศรับสมัคร