มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 5 มี.ค 2562    2,737 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5533
สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี หรือสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือสำร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-258-3994

ประกาศรับสมัคร